FAQ

Wat is Duurzaamheid?

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (bron:VN-commissie Brundtland)

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen is voor Durabrik het ontwikkelen van duurzame woningen (energiezuinig, gezond, robuust, klimaatvriendelijk) op de juiste locaties (duurzame mobiliteit, gezond, groen, divers) om finaal onze klanten, medewerkers en partners maximaal tevreden te stellen.

Wat is Duurzame buurtontwikkeling?

Duurzame buurtontwikkeling is het ontwerpen van een woonomgeving met een geïntegreerde visie op duurzaamheid. Een duurzame woning in een verkeerd ontwikkelde buurt is niet duurzaam. Misschien kan de woning weinig energie verbruiken of met groene materialen gebouwd zijn, maar als deze door haar ligging het wagengebruik stimuleert of als door de bouw ervan een natuurgebied moet wijken, kan men deze moeilijk duurzaam noemen. Niet alleen de woning moet duurzaam zijn, maar ook de buurt waarin ze staat. We laten de natuur ook weer toe in onze buurten, doordat we bepaalde hoeken van onze ontwikkelingen teruggeven aan de natuur. 

Wat zijn de SDG’s?

SDG staat voor Sustainable Developent Goals, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn door de Verenigde Naties vastgelegd als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Deze worden vertaald in 17 sub-doelstellingen weergegeven in onderstaande icoontjes:

Wat is het Charter Duurzaam Ondernemen?

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) biedt een onderneming (zoals Durabrik) de mogelijkheid om via een actieplan op maat resultaatgericht en continu optimaliserend aan duurzaam ondernemen te werken. De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (=SDG’s) vormen hiervoor het universeel kader. Op het einde van het jaar worden de realisaties voorgelegd aan een jury, die de inspanningen beoordeelt, en scoort. Durabrik haalde ook dit jaar het dit Charter moeiteloos, en zet blijvend in op het verder

Nieuws en blogs

Meer nieuws

{/exp:zoo_plus:entries}