Archeologische opgravingen in Sijsele

Geschreven op 8 Oktober 2018
Archeologische opgravingen in Sijsele

Op onze verkaveling in Sijsele is er volop archeologisch onderzoek bezig. Op woensdag 3 oktober mochten we eens gaan piepen en kregen we te zien en te horen wat ze daar allemaal gevonden hebben.

In het noordelijk deel van het opgravingsgebied werden sporen van middeleeuwse grachten, waterputten en andere structuren aangetroffen. Deze behoren vermoedelijk tot een middeleeuwse kern die zich verder uitstrekt naar het noorden en die niet tot het te onderzoeken gebied behoort.

In een andere werkput in het noordelijk deel van het opgravingsgebied ontdekten de archeologen een Romeins grafveld bestaande uit zes grafmonumenten met een 70-tal brandrestengraven. Drie aparte entiteiten lijken zich te onderscheiden. Verder onderzoek, een grondige analyse van de vondsten, en C14-analyses zullen uitwijzen uit welke periode deze dateren. Een voorlopige datering van het aardewerk tussen 170 en 230 na Christus komt overeen met de datering van de Romeinse nederzetting die werd gevonden onder het WZC de Stek tijdens archeologisch onderzoek uit 2010.

Een groot deel van de brandrestengraven zijn goed bewaard en de vondsten die de archeologen erin ontdekken zijn erg indrukwekkend. Zo werden tot nu toe onder andere een glazen flesje (een ola), twee fibulae, twee afgedekte aardewerkpotten waarvan de inhoud kan worden onderzocht, en een 20-tal intacte aardewerkpotten ontdekt.

Deze week sneden de archeologen in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied al middeleeuwse sporen aan en in de komende weken en maanden verwachten de archeologen, op basis van het proefsleuvenonderzoek in 2017, een middeleeuwse kern te vinden die in 2017 deels werd blootgelegd en die aansluit bij de kern die in 2010 onder het WZC de Stek werd gevonden.

Durabrik magazine editie 2019

Bekijk magazine Brochure