Week van de Mobiliteit

Geschreven op 3 Oktober 2017

Van 16 tot en met 22 september besteedde Vlaanderen extra aandacht aan duurzame mobiliteit. Ook wij wilden hieraan ons steentje bijdragen en bewuster met het autogebruik omgaan.

Zo zijn er een heel aantal Durabrikers met de fiets, te voet of al carpoolend naar het werk gekomen. Op donderdag verrasten we onze Durabrikers met een welverdiend ontbijt. 

Ook hebben we een teller bijgehouden waarin te zien is hoeveel kilometers en CO² er bespaard werd in die week. 

In totaal werd er maar liefst 2.714,30 km en 377.287,70 g CO² bespaard. Dit mooie resultaat is een extra motivatie om aan autominderen te blijven doen.

Durabrik magazine editie 2018

Bekijk magazine Brochure