Bij Durabrik staat 1 vraag centraal: Hoe kunnen we je helpen? Het is de vraag die we niet alleen stellen aan klanten, maar ook aan onze medewerkers, leveranciers en partners. 

Onze waarden

Durabrik staat voor waardengedreven ondernemen. De waarden geven richting aan onze samenwerkingen en communicatie.

Deze waarden laten zich eenvoudig samenvatten in het letterwoord ROSIE, dat staat voor Respect en vertrouwen, Ontplooiing en ontwikkeling, Samenwerken, Innovatief ondernemen en Eigenaarschap.

In elke nieuwe medewerker zoeken we het ROSIE-DNA. Zo gaan we na of iemand goed past in onze bedrijfscultuur. Op die manier draagt iedereen dezelfde waarden mee uit.

 • Respect en vertrouwen

  Iedereen kan zichzelf zijn en we hebben respect voor elkaars werkwijze. We zijn betrouwbaar en benaderen elkaar op een positieve manier.

 • Ontplooiing en ontwikkeling

  We zijn zelfkritisch, leergierig en staan open voor nieuwe prikkels om zo te groeien op persoonlijk vlak.

 • Samenwerken

  We helpen elkaar om doelgericht en goed georganiseerd onze missie te realiseren.

 • Innovatief ondernemen

  We durven initiatief nemen om nieuwe oplossingen of mogelijkheden te realiseren.

 • Eigenaarschap

  We zijn betrokken, tonen inlevingsvermogen en hebben zin voor verantwoordelijkheid.

Durabrik werd niet van de ene dag op de andere een waardengedreven onderneming. Het is het gevolg van een langdurig proces, dat begon met de persoonlijke zoektocht van Joost Callens, CEO van Durabrik.

Pelgrimstocht Camino

Voor welke waarden staan we, als bedrijf en als individu, en waar willen we naartoe? Dat waren de centrale vragen waar Joost Callens en een groep collega’s een antwoord op zochten.

In 2008 trok Joost met die groep naar Spanje. Onder begeleiding van een coach ondernamen ze een pelgrimstocht, de befaamde Camino-tocht. Zo gingen ze samen op reis om letterlijk een nieuwe weg te bewandelen.

Aan de hand van opdrachten, individueel en in groep, slaagden ze er in om een aantal basiswaarden te bepalen. Mijlpalen uit de geschiedenis van Durabrik en de eigen persoonlijke waarden stonden hierbij centraal. Deze basiswaarden werden nadien in België verder scherpgesteld en vormen vandaag nog steeds het kader voor de richting die Durabrik uitgaat. Het hele proces heeft Joost zelf in detail beschreven in zijn boek ‘De Kwetsbare Leider’.

Durabrik hoofdkwartier

De waarden van Durabrik dienden ook als inspiratie voor de architectuur van het hoofdkantoor, waar heel wat symboliek in zit.


Zo is er het Blanco Huis, duidelijk herkenbaar voor wie voorbij rijdt op de E40. Deze vergaderzaal is een echte blikvanger met grote glazen wanden. Dit symboliseert de transparantie van onze relatie met klanten en medewerkers.

Tussen het Blanco Huis en de Inspiratieruimte loopt een kiezelpad dat de pelgrimsroute El Camino suggereert. Het pad herinnert aan de wandeltocht die zo belangrijk was voor de cultuurtransformatie bij Durabrik.

Over het kiezelpad loopt de Passerelle. Deze doorgang verbindt het oude gebouw met het nieuwe gebouw. Heden en verleden worden zo symbolisch verbonden door een brug.

Durabrik sleepte ook al heel wat awards in de wacht:

 • 2009: Kei van de Bouwkroniek
 • 2010: Gezondste bedrijf van België (DKV)
 • 2015: Vlaamse HR Ambassadeur Award
 • 2016: Kwinta Business Excellence Award
 • 2017: Great place To Work (Vlerick) & CSR Professional of the year (Time 4 Society)
 • 2018: Ondertekening nieuwe Charter der Woningbouwers 2018
 • 2018: Durabrik krijgt ESF steun voor het project "Samen"
 • 2018: Voka Charter Duurzaam Ondernemen
 • 2019: Trends Gazellen